BESTUUR

Het bestuur stelt het beleid vast en toetst de uitvoering van het beleid door de verschillende commissies. Het bestuur informeert de leden van NOMI en legt verantwoording af over het gevoerde beleid tijdens de formele ALV. Het bestuur bij NOMI bestaat uit een oneven aantal personen en verdeelt in onderling overleg de functies en werkzaamheden. De voorzitter is gekozen door de leden van NOMI.

Samenstelling bestuur

Voorzitter Ebel Koppen
Secretaris Jacco Vermeer
Penningmeester Mathijs van der Grijp
Algemeen lid    Dominique Does   
Algemeen lid    Mirande de Geus   
Algemeen lid Jasper Jansen
Algemeen lid     Marten van der Steeg (Sponsoring, Kantine) 
Algemeen lid    Stephan Venema (Stichting)
Algemeen lid    Arjan Wouwenaar

 

 

 

OVER ONS Overzicht