BESTUUR

Het bestuur stelt het beleid vast en toetst de uitvoering van het beleid door de verschillende commissies. Het bestuur informeert de leden van NOMI en legt verantwoording af over het gevoerde beleid tijdens de formele ALV. Het bestuur bij NOMI bestaat uit een oneven aantal personen en verdeelt in onderling overleg de functies en werkzaamheden. De voorzitter is gekozen door de leden van NOMI.

Samenstelling bestuur

Voorzitter Ebel Koppen
Secretaris Henrieta Deinum
Penningmeester Theo Meulman   
Algemeen lid    Stephan Venema (Stichting)
Algemeen lid Jacco Vermeer (TC)
Algemeen lid Marten van der Steeg (Sponsoring, Kantine inkoop en beheer)
Algemeen lid     <vacature>

 

OVER ONS Overzicht