CLUB VAN 50

De Club van 50 is een groep mensen die NOMI een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar en bedrag van €50,- doneren. De club van 50 organiseert daarvoor één keer per jaar een gezellige bijeenkomst voor haar leden en eventuele aanhang of genodigden. Echter het grootste deel van de beschikbare gelden (± 80%) wordt op voorstel van de Club van 50 aan projecten besteed voor de jeugd. Doe je mee?

 

 

 

Zakelijke sponsoring
NOMI heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de professionalisering van haar sponsorbeleid. Dit heeft geresulteerd in een mooi aantal (kern)sponsoren waar we erg blij mee zijn. Op ons tennispark als ook via onze communicatiekanalen is volop aandacht voor sponsoren. Maar natuurlijk zijn we altijd op zoek naar mogelijke nieuwe sponsoren. Lees hier over alle mogelijkheden.

Sponsoring als privé persoon

Naast de vele algemene sponsormogelijkheden, is het ook mogelijk om specifiek de NOMI-jeugd te sponsoren. Daarvoor hebben wij de Club van 50 opgericht. Lid of geen lid maakt niet uit. De jaarlijkse bedrage van minimaal 50 euro wordt in een speciaal fonds gestort waaruit jeugdactiviteiten en materialen kunnen worden betaald. De club van 50 is dus speciaal bedoeld voor onze NOMI-jeugd. Door het behoren bij deze club krijg je speciaal gevoel, want....

 

-        Jouw bijdrage gaat rechtstreeks naar de NOMI-jeugd

-        Jouw naam of logo komt op het 'Club van 50 bord' in de kantine zodat iedereen weet dat je erbij hoort

-        Je wordt op de hoogte gehouden van de bestedingen van de jeugdgelden, jeugdactiviteiten en prestaties.

-        Je krijgt een uitnodiging voor het bijwonen van jeugdtoernooien en wordt ontvangen met een consumptie.

 

Een paar voorwaarden

 

-        Het lidmaatschap geldt voor een jaar en loopt van 1 januari t/m 31 december.

-        Het lidmaatschap voor het nieuwe jaar dient voor 1 oktober te worden opgezegd bij de penningmeester. Door akkoord te gaan met de voorwaarden machtig je de penningmeester om het jaarlijks verschuldigde bedrag van € 50,- of een veelvoud daarvan in januari/februari te incasseren.

 

Heeft u nog vragen?
Neem contact op met een van de mensen van de sponsorcommissie. Dit kan door het sturen van een e-mail of een van de mensen aan te spreken op de vereniging.

We maken graag kennis om samen te komen tot het juiste sponsorpakket.

 

Met sportieve groet,

 

Marten van der Steeg

Stephan Venema

Pascal Stam

 

 

SPONSORING Overzicht