VERTROUWENSPERSOON

Sinds 2021 heeft het bestuur van NOMI twee vertrouwenspersonen aangesteld. De vertrouwenspersoon is ervoor als je ergens mee zit en/of te maken krijgt met vormen van ongewenst gedrag zoals agressie, geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Je kunt als je dat wilt dit met haar of hem bespreken. 

 

 

Wat doet de vertrouwenspersoon voor jou?

Wanneer een ander jou lastigvalt en je zelf niet weet of twijfelt hoe je de situatie op moet lossen, kun je de hulp van een teamgenoot, de trainer of van het bestuur inroepen. Je kunt echter ook contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen van NOMI. Zij/hij biedt je vervolgens een veilig en vertrouwd luisterend oor. Daarbij fungeert zij/hij als klankbord en helpt je om te zoeken naar een oplossing. De vertrouwenspersoon speelt een adviserende rol en helpt jou om de juiste stappen te zetten en biedt daarbij waar nodig ondersteuning. De vertrouwenspersonen zijn geheel onafhankelijk en informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Hij of zij is er om met jou te praten en je steun en advies te geven. Een volledige taakomschrijving van de vertrouwenspersoon vind je hieronder.

 

Wie kun je benaderen?

Het bestuur heeft Janny Lijzenga en Leo Slippens gevraagd om als vertrouwenspersoon te functioneren bij NOMI. Janny en Leo hebben voor NOMI vrijwilligerswerk gedaan en kennen de vereniging goed. Ook qua professionele achtergrond zijn beide vertrouwd met het werk van een vertrouwenspersoon. Je kan in voorkomend geval telefonisch of via de mail contact opnemen met één van hen. Als je een mail stuurt kun je aangeven of je een antwoord wilt ontvangen via e-mail of telefonisch. De contactgegevens zijn:

  • Janny Lijzenga / telefoonnummer: 06 22 49 82 50 of stuur een e-mail
  • Leo Slippens / telefoonnummer 06 38 11 46 28 of stuur een e-mail

Downloads:

OVER ONS Overzicht