AFMELDEN

Natuurlijk willen we graag dat je lid blijft van NOMI. Maar om verschillende redenen kun je besluiten het lidmaatschap te beëindigen. Houd er dan wel rekening mee dat er aan het  opzeggen een aantal voorwaarden verbonden zijn:

 

  • Er kan uitsluitend schriftelijk opgezegd worden bij de ledenadministratie (email/whatsapp)
  • De opzegging moet voor 1 december bij de ledenadministratie binnen zijn. Het lidmaatschap vervalt dan met ingang van het nieuwe jaar. 
  • Je ontvangt een (digitale) bevestiging. De bevestiging dient als bewijs voor je opzegging.
  • Het is mogelijk dat we vragen naar je beweegredenen om op te zeggen. Hiermee krijgen we meer inzicht over opzeggingen en hopen we het aanbod beter aan te laten sluiten op de wensen van onze leden.
  • Tot 31 december kun je nog gebruik maken van de faciliteiten van onze tennisaccommodatie.