Tennisschoenen hal

Zaalschoenen verplicht!

Vanaf deze week wordt er weer in de hal getennist. Afgelopen juni is er nog een nieuwe laag op de vloer gekomen doordat het vorig jaar niet goed afgewerkt was. De vloer schijnt nu nog beter te zijn.

Graag willen we iedereen die in de hal tennist erop attenderen dat zaalschoenen verplicht zijn.

Gravelschoenen zijn uit den boze. Ook niet thuis voor het gemak je tennisschoenen al aantrekken. Door gravel en straatvuil beschadigt de vloer en dat is niet de bedoeling. Spreek elkaar hier ook op aan mocht je zien dat deze regel niet nageleefd wordt. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor het zo mooi mogelijk houden van de spullen op ons park.

 

Nieuws overzicht