Worldtour 2017

In het voorjaar van 2017 wordt er weer gestart met de World tour voor alle kinderen  die in rood en oranje spelen (trainen). De World Tour bestaat uit 12 speelmomenten, verdeeld over meerdere maanden in het jaar. In verschillende niveaus worden er wedstrijdjes gespeeld tegen kinderen van diverse verenigingen uit de omgeving. Je speelt dus een keer “thuis” bij NOMI maar ook een paar keer bij de andere verenigingen. Winnen en verliezen is niet erg belangrijk, je uitslagen tellen mee in een teamscore. Daarnaast is het geen probleem als je een keer niet kan, al is het wel de bedoeling dat je in principe elke keer speelt.

Meedoen met de World tour is erg leerzaam en gezellig. Je wordt ingedeeld op niveau en samen met jouw groepje vorm je een team. Om mee te doen met de World tour is het noodzakelijk lid te zijn van NOMI maar bij onze vereniging is het wel gratis. We maken er elke keer weer een feestje van. In de bijlage vindt u meer informatie over de World tour.

 

In de week van 12 t/m 16 december kunt u tijdens de les van uw zoon/dochter vragen stellen omtrent het meedoen met de World tour. Ook kunt u hem of haar dan opgeven. Opgeven kan ook door een mailtje te sturen naar wilco@tennisacademiefriesland.nl

 

Voorjaar

Najaar

Zondag 19 maart 2017

Zondag 10 september 2017

Zondag 26 maart 2017  

Zondag 17 september 2017

Zondag 2 april 2017

Zondag 24 september 2017

Zondag 16 april 2017 (1e Paasdag)  

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 11 juni 2017

Zondag 8 oktober 2017

Zondag 18 juni 2017

 

Zondag 25 juni 2017

 

 1/2 juli Tenniskids Feest 2017

 

 

Met vriendelijke groet,

 

                         De trainers en de  jeugdcommissie van NOMI

 
   

 

 

 

 

 

 

 1. Informatie over tenniskids en de world tour

 

Sinds september 2013 is het tenniskids programma gestart . Het is een enorm succes, er doen al 14.000 kinderen in Nederland aan mee! NOMI is een officiële Tenniskids vereniging en ook onze kinderen hebben genoten van de leuke wedstrijdjes. Als vereniging zijn we er voorstander van dat alle jeugdleden deel nemen aan deze World tour. Afhankelijk van leeftijd en niveau kun je in de ‘rood’ of ‘oranje’ tour mee doen. De World Tour heeft een flexibele deelname, maar is niet vrijblijvend. Van de ingeschreven kinderen wordt verwacht dat ze ook daadwerkelijk zoveel mogelijk speeldagen meedoen.

 

Regels rood

 • Een ploeg bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar. Kinderen zijn van geboortejaar 2011 t/m 2008 en hebben het niveau Rood (spelen in miniveld). In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor oranje, mogen kinderen max. 2 jaar te oud zijn (t/m 2006). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood aankan, mag het max. 2 jaar te jong zijn (vanaf 2013).
 • Er kan worden ingeschreven voor Rood 1 (R1, de beteren) of Rood 2 (R2). Alle kinderen binnen de ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben.
 • Er wordt met rode ballen gespeeld
 • De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld.
 • Advies start speeldag is 9.00 uur, aanwezig rond 8.45 uur. Totale speelduur van de dag is ca. 1½ tot maximaal 2 uur. Indien NOMI op een dag meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 11.00 uur).
 • Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter plekke in 2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen.
 • Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij, geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.
 • Er worden geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats via de Tenniskids planner.

 

 

Regels oranje

 • Een ploeg bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • Kinderen zijn van geboortejaar 2009 t/m 2006 en hebben het niveau Oranje. In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor groen, mogen kinderen max. 2 jaar te oud zijn (t/m 2004). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood is ontgroeid, mag het max. 2 jaar te jong zijn (vanaf 2011).
 • Er kan worden ingeschreven voor Oranje 1 (O1, de beteren) of Oranje 2 (O2). Alle kinderen binnen de ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben.
 • Oranje speelt op een ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline.
 • Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen vereniging is. De dubbels worden ‘ad random’ door een computerprogramma (Tenniskids planner)samengesteld. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus incl. de tramrails.
 • Er wordt met oranje ballen gespeeld.
 • De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld.
 • Advies start speeldag is 9.00 uur, aanwezig 8.45 uur. Totale speelduur van de dag is ca. 2½ tot maximaal 3 uur. Indien NOMI op een dag meerdere afdelingen ontvangt, kan een late aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 12.00 uur).
 • Oranje speelt partijen om 5 games met BPS (Beslissend Punt Systeem bij 40-40), Zo houd je altijd een winnaar en wordt in een dubbel door iedereen minimaal 1 keer geserveerd. Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat.
 • Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer, bijv. Pietje wint, Jantje verliest. Iedere speeldag wordt een ploeg binnen de afdeling dagwinnaar.

 

 

 

Vanaf 1 januari gelden de leeftijdsgrenzen van rood, oranje en groen als adviesrichtlijnen. Een wijziging ten opzichte van voorgaande jaren is dat de leeftijdsgroepen een marge krijgen van twee jaar. Onderstaande leeftijdsindeling wordt gehanteerd bij alle KNLTB-wedstrijden en is geldig voor heel het kalenderjaar 2017 (1 januari – 31 december).

 

 

De leeftijdsgrenzen van de categorieën rood, oranje en groen blijven bestaan, maar worden adviesrichtlijnen met een marge van twee jaar. De KNLTB benadrukt het belang om de leeftijdsgrenzen aan te houden. In uitzonderlijke gevallen kan een tennisleraar er voor kiezen om van de marge gebruik te maken. Kinderen hebben hiermee de mogelijkheid om langer in een bepaalde kleur te spelen of juist uit te komen in een hogere categorie als dit beter bij hen past. Hierdoor worden