Beginner of gevorderd, recreatie of prestatie, jong of oud, bij onze vereniging ben je van harte welkom. Er zijn volop mogelijkheden om tennis op je eigen niveau te beoefenen. Neem gerust een kijkje op onze fraaie, moderne tennispark en proef de NOMI gezelligheid. Onze ledenadministratie of één van de bestuursleden informeert je graag over de mogelijkheden van het NOMI lidmaatschap. Maar direct opgeven kan natuurlijk ook digitaal! 

Ieder jaar in februari of maart wordt tijdens de algemene ledenvergadering de contributie voor dat jaar vastgesteld. De penningmeester doet hiervoor namens het bestuur een voorstel. De leden kunnen hier al dan niet hun goedkeuring aan geven.

Online aanmelden als lid kan! Klik verder om jezelf, je zoon of dochter op te geven als lid van NOMI. Denk er wel om dat de bevestiging en je pasfoto alsnog zo spoedig mogelijk naar de ledenadministratie gestuurd moet worden: Alex Booi, Breewijd 3, 8602 CK Sneek. 06-24266062. De pasfoto is nodig voor de ledenpas. 

Wij doen ons best op het NOMI clubmagazine en de e-mail nieuwsbrief op het juiste (mail)adres te krijgen. Geef dan ook tijdig adreswijzigingen door! Volg onderstaande lid om het digitale formulier in te vullen. Onze ledenadministratie zorgt ervoor dat je nieuwe adresgegevens opgenomen worden in de NOMI ledenadministratie en geeft de wijzigingen ook aan de KNLTB door.

 

Natuurlijk willen we graag dat je lid blijft van NOMI. Maar om verschillende redenen kun je besluiten het lidmaatschap te beëindigen. Houd er dan wel rekening mee dat er aan het opzeggen een aantal voorwaarden verbonden zijn. Je opzegging moet altijd vóór 1 december binnen zijn.

Ieder NOMI lid mag introducées meenemen naar het park. Dat kunnen leden van De Vliegende Bal of Ysbrechtum zijn, maar ook leden van buiten Sneek. Hieraan zijn een aantal spelregels verbonden.