De bardienst

Verplichte bardienst in de zomerkantine

Van elk seniorlid wordt verwacht dat hij/zij minimaal één keer per seizoen een kantinedienst verzorgd. Daarnaast worden er veel toernooien en activiteiten georganiseerd waardoor we het op prijs stellen als leden vaker een kantinedienst op zich willen nemen. De bardienstplanners beheren het digitale afhangbord. Voor vragen kun je contact opnemen met het hoofd van de planners: Johannes Jaarsma – j.j.jaarsma@ziggo.nl – 0515-462586.

 

Inschrijven bardienst hoe werkt het?

Elk NOMI seniorlid wordt door de planningscommissie ingedeeld. Competitiespelers zoveel mogelijk tijdens de competitietijd en recreatieve spelers is de periode daarna. Mocht je op ingeplande datum niet kunnen dan dien je zelf voor vervanging te zorgen. Stel wel de planningscommissie op de hoogte van de vervanging of wijziging.

 

Inloggen op het afhangbord

Voor het inloggen op www.afhangbord.nl heb je twee gegevens nodig:

  • Het KNLTB nummer. Dit staat op je pasje. Bij de eerste keer aanloggen heb je dit wellicht vervangen door je mailadres.
  • Een Wachtwoord. Dit heb je in het verleden middels een brief van de KNLTB ontvangen en aangepast. Ben je die kwijt, dan kun je je wachtwoord opvragen op de inlogpagina van het afhangbord. Het wordt dan opgestuurd naar het mailadres, wat van jou bekend is bij de KNLTB.
  • Na inschrijving ontvangt elk lid een mail met bevestiging. Een week voor de te vervullen bardienst wordt nogmaals een herinneringsmail gestuurd.  

 

Inschrijven voor een dienst

Eenmaal op de site van het afhangbord kies je "Bardienst" in de linkerkolom.

Voor de zomerperiode van 2017 worden de maanden april tot en met september zichtbaar. Per dag zijn diensten ingeroosterd door de planning.

  • de groene ingekleurde dagen zijn dagen, waarop diensten beschikbaar om in te schrijven.

Bij het aanklikken van een groene dag zie je eronder de openstaande diensten waar je jezelf op kunt inschrijven. Je kunt alleen voor jezelf inschrijven, niet voor een ander. Meestal zijn er twee diensten ingepland, maar soms zijn het er meer.

Na het inschrijven van een dienst zie je je naam op die datum bij de dienst verschijnen.

  • de rode dagen zijn dagen, waarop de diensten al volledig zijn ingeschreven.
  • de niet-gekleurde dagen zijn dagen, waarop geen dienst nodig is.

 

Verhindering/Onderling ruilen/Afkoop en Boete

Als je erachter komt dat je bent ingepland op een dag dat je echt niet kunt, dan dien je zelf voor vervanging te zorgen. Geef aan de planning door dat je hebt geruild, met wie en welke diensten. Dan kan de planning daar zo nodig rekening mee houden.

Hou rekening met het feit dat iedereen wordt geacht een kantinedienst te vervullen. Als je beslist géén kantinedienst wilt doen, dan kun je dit afkopen voor €25. Je kunt dit aan het begin van het seizoen doorgeven aan de penningmeester van het bestuur. Voor het niet vervullen van een kantinedienst wordt €35 gerekend.

 

De kantinedienst zelf

Alle informatie om de kantinedienst goed te kunnen doen, zit in De Blauwe Map in de kantine.

 

Extra aandacht voor:

1. “Dagstaat bar NOMI” invullen, deze zit in de blauwe map.

2. Alle deuren goed sluiten bij einde bardienst. Controleer ook de winterkantine, daar mag ook niets meer open zijn. De beveiliging rekent kosten (€ 50,00) als ze langs moeten komen.

 

Sleutelprocedure

Op de dag dat je een dienst hebt is heel vaak al iemand aanwezig, de zogenaamde weekcommissaris. Diegene heeft de sleutel om alles van de kantine te openen. Hij of zij weet ook de sleutelcode, is het aanspreekpunt voor vragen en ziet erop toe dat alles rondom de bardiensten in de kantine soepel verloopt en controleert de afsluiting en financiën.

 

Ben je zelf de eerste, dan heb je de code van het sleutelkastje nodig om daar de sleutel voor de kantine uit te halen. Het sleutelkastje hangt naast de deur van de kantine. Stel de code in en druk het zwarte knopje omlaag. Daarna draait het klepje naar je toe open.

Neem ook je eigen sleutel mee om het hek aan de weg te openen en te sluiten.

 

Voor diegene, die toch als eerste aanwezig is: bel voor de code iemand van onderstaand lijstje.

  • Piet Hoomans 06-146 45 313
  • Ebel Koppen 06-107 97 623