Nomi, gezelligheid én prestatie

NOMI is opgericht op 28 juli 1928. De naam is een afkorting van “Naar Ontspanning Met Inspanning”. In 1994 is voor en door onze vereniging een compleet nieuwe accommodatie aangelegd met 10 verlichte tennisbanen. In 2004 is er op hetzelfde terrein een prachtige tennishal met vier binnenbanen gerealiseerd, zodat er het gehele jaar door getennist kan worden. Zowel de buitenaccommodatie als de tennishal is volledig eigendom van Nomi en wordt door vrijwilligers beheerd.

 

Onze vereniging telt zo’n 407 seniorleden en 109 jeugdleden. Het zevenkoppige bestuur en tal van commissies zorgen ervoor dat de leden volop kunnen deelnemen aan diverse tennisactiviteiten en kunnen genieten van de tennissport.

 

NOMI heeft leuke activiteiten voor de recreatiespelers, zoals racketochtenden en -middagen. Maar ook voor de meer competitieve spelers beschikt de vereniging over vele competitieteams en goede trainingsfaciliteiten. In 2011 is zelfs gestart met een pilot voor NOMI talenten die op kosten van de vereniging extra trainingsuren mogen maken. Dit geeft de visie weer van het bestuur die de vereniging ook in de toekomst graag ziet als een club voor recreatie- én prestatietennis!