Onderhoud website

Hoofdstuk Onderhoud door: Mailadres
Actueel Anneke IJntema secretaris@nomi-sneek.nl
Informatie

Anneke IJntema

secretaris@nomi-sneek.nl
Competities Anneke IJntema competitie@nomi-sneek.nl
Tennishal    
Jeugd Wim Vermeer
Anneke IJntema

jeugd@nomi-sneek.nl
secretaris@nomi-sneek.nl

Sponsoring Mariska Venema mariskavenema@home.nl
Activiteiten

Anneke IJntema

Technische commissie

Jeugdcommissie

secretaris@nomi-sneek.nl

tc@nomi-sneek.nl

jeugd@nomi-sneek.nl

Foto's

Wim Vermeer

wim.vermeer@ziggo.nl